Vì sao chọn CREM! ?

CREM! là bộ công cụ đầy đủ để quản trị doanh nghiệp

CREM! là một bộ ERP đầy đủ cho quản trị doanh nghiệp, với các phân hệ cốt lõi: CRM, khảo sát, email/SMS marketing, trang web thương mại điện tử, bán hàng, mua hàng, kho vận, sản xuất, lên hóa đơn, dự án, chi phí, tổ chức nhân sự, tuyển dụng, chấm công, sự kiện, lịch biểu, liên hệ, bảng thông tin, ghi chú, chat nội bộ.

Tìm hiểu thêm

CREM! đặt trọng tâm vào công tác khách hàng

Write one or two paragraphs describing your product or services. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Bắt đầu với khách hàng-tìm hiểu những gì họ muốn và cho họ điều đó.

Tìm hiểu thêm

CREM! giúp chủ doanh nghiệp bớt đi nhiều mối bận tâm

Công việc sản xuất kinh doanh, gia đình, các mối quan hệ, sức khỏe,... 

Tìm hiểu thêm